Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16 Sayı: 3
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 290-298 Sibel KARACA , Önder ŞIMŞEK Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 299-313 IRWANTO , ROHAETI Eli , PRODJOSANTOSO Anti Kolonial Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 314-324 ALWAHAIBI Samata Mohammed Humaid , LASHARI Sana Anwar , SAOULA Oussama , LASHARI Tahira Anwar , BENLAHCENE Abderrahim , LUBANA Anita Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 325-335 POERWANTI Jenny Instoeti Siti , ISTIYATI Siti Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 336-349 Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 350-363 Ria Yulia GLORIA , SUDARMIN , WIYANTO , Diah Rini INYANTI Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 364-378 Novi Ratna DEWI , Lailatul MAGFIROH , Septia NURKHALISA , Ida DWIJAYANTI Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 379-393 Hatice MERTOGLU Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 394-414 Ceren ANATÜRK TOMBAK , Armağan ATEŞKAN Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 415-439 Ümmühan ORMANCI , Salih ÇEPNİ Journal of Turkish Science Education
Cilt: 16, Sayı: 3 Sayfalar 440-450 Yayat SUDARYAT , Jatmika NURHADI , Rosita RAHMA Journal of Turkish Science Education