Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER

Issn:2651-4664

e-Issn:-

Başlangıç Tarihi:2018

Yayın Periyodu:Yılda 1 Defa

Yeni Yayınlananlar
Antik Çağ’dan Günümüze Çift Başlı Kartal: Anlamı, Yorumu ve Propagandası
Cilt -, Sayı3 Sayfalar - Ramazan ÖZGAN 2020
Anadolu Dor Mimarisinde Kullanılan Anta, Pilaster ve Paye Başlıkları
Cilt -, Sayı3 Sayfalar - Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER 2020
Kilikia Bölgesi’nde Bulunan Kızılgeçit Kaya Kilisesi Resim Programı
Cilt -, Sayı3 Sayfalar - Şener YILDIRIM - Özlem DOĞAN 2020
Knidos Teritoryumunda Bulunmuş Bir Aslan Heykeli: “Knidos Yaka Aslanı”
Cilt -, Sayı3 Sayfalar Ertekin M. DOKSANALTI 2020
Stratonikeia Teritoryumundan Elit Mezarları
Cilt -, Sayı3 Sayfalar Aytekin BÜYÜKÖZER 2020
En çok atıf alan makaleler
Anadolu Dor Mimarisi: MÖ 4. Yüzyıl
Atıf Sayısı:5
Cilt -, Sayı2 Sayfalar Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER 2019
Dorik Geisonlarda Mutulus Plakaları ile Guttaenın Düzenlenişi
Atıf Sayısı:3
Cilt -, Sayı1 Sayfalar Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER 2018
The Sanctuary of Hekate at Lagina in the 4th Century BC
Atıf Sayısı:1
Cilt -, Sayı1 Sayfalar Aytekin BÜYÜKÖZER 2018
Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları
Atıf Sayısı:1
Cilt -, Sayı1 Sayfalar Erdoğan ASLAN 2018