Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER

Issn:2651-4664

Çıkış Tarihi:2018

Yayın Sıklığı:Yılda 1 Defa

Yeni Yayınlananlar
Knidos Teritoryumunda Bulunmuş Bir Aslan Heykeli: “Knidos Yaka Aslanı”
Cilt -, Sayı3 Sayfalar Ertekin M. DOKSANALTI 2020
Stratonikeia Teritoryumundan Elit Mezarları
Cilt -, Sayı3 Sayfalar Aytekin BÜYÜKÖZER 2020
Tire Müzesinden Bir Grup Fibula
Cilt -, Sayı3 Sayfalar Emre ERDAN 2020
Thyateira/Hastane Höyüğü’nde Bulunan Anadolu Parsı Heykel Parçası Üzerine Düşünceler
Cilt -, Sayı3 Sayfalar Aydın ERÖN 2020
Marmaris Müzesi’nden Genç Bir Kadın (Plautilla?) Portresi: Geç Fark Edilen Bir Prenses
Cilt -, Sayı2 Sayfalar İbrahim KARAOĞLAN 2019
En Çok Atıf Alanlar
Anadolu Dor Mimarisi: MÖ 4. Yüzyıl
Atıf Sayısı:3
Cilt -, Sayı2 Sayfalar Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER 2019
Dorik Geisonlarda Mutulus Plakaları ile Guttaenın Düzenlenişi
Atıf Sayısı:2
Cilt -, Sayı1 Sayfalar Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER 2018
Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları
Atıf Sayısı:1
Cilt -, Sayı1 Sayfalar Erdoğan ASLAN 2018