Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi

Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi

Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları

Yazarlar: Erdoğan ASLAN

Cilt - , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar

Konular:

DOI:10.32949/Arkhaia.2018.3

Anahtar Kelimeler:Kekova,Orinth başlığı,Ilise,Kanthus,Izans,Ekova,Orinth başlığı,Ilise,Kanthus,Izans

Özet: Antalya İli Demre İlçesi sınırları içinde yer alan Kekova Adası üzerinde yapılan yüzey araştırmalarında üç adet yerleşim birimi ve bu yerleşim birimlerinde de dört kilise tespit edilmiştir. Bu kiliselerde çok sayıda liturjik taş eser bulunmakta ancak sadece iki tanesinde, çoğu kırılmış durumda toplam sekiz adet korinth başlığı bulunmuştur. Çalışmamıza konu olan başlıklar önce buluntu yerine göre ele alınmış, daha sonra stilistik özellikleri bakımında beş farklı gruba ayrılmış ve benzerlerinden yola çıkılarak tarihlendirilmeleri yapılmıştır. Değerlendirmesi yapılan başlıkların tamamı MS 5. yy’ın ikinci yarısı ile MS 6. yy’ın ilk yarısı arasına tarihlendirilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları}, publisher={Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi}, author={Erdoğan ASLAN}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Erdoğan ASLAN. (2018). Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları. Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Erdoğan ASLAN. Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları. Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi, 2018.