Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 4 Sayı: 9
Cilt: 4, Sayı: 9 Sayfalar 8-25 Emine ÖNDER, Ali TAŞ Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 4, Sayı: 9 Sayfalar 26-48 Mustafa BIYIKLI Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 4, Sayı: 9 Sayfalar 118-124 Jagdish N. Sheth, Çev: Celalettin SERİNKAN Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 4, Sayı: 9 Sayfalar 167-180 Ahmet ÇAKIR, İbrahim AKSEL, Masoodul Hassan Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 4, Sayı: 9 Sayfalar 181-198 Mesut MEZKİT Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi