Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

KOBİ'lerin Kurumsallaşmasında KOSGEB Desteklerinin Rolü

Yazarlar: Ahmet ÇAKIR, İbrahim AKSEL, Masoodul Hassan

Cilt 4 , Sayı 9 , 2012 , Sayfalar 167-180

Konular:-

Anahtar Kelimeler:KOBİ,Kurumsallaşma,KOSGEB

Özet: Bu çalışmada KOBİ'ler ile ilgili temel bilgiler, kurumsallaşma kavramı, KOBİ'lerin kuramsallaşmasında genelde devlet desteklerinin özelde ise Küçük ve Orta Boy Sanayi Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB)'nın desteklerinin KOBİ'lerin kurumsallaşmasındaki etkilerine yönelik saha araştırmasının sonuçları yer almaktadır. Araştırma kapsamında İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstermekte olan KOBİ niteliğindeki 200 işletme bulunmaktadır. Söz konusu işletmelerin 100'ü destek kullanan 100'ü ise hiç destek kullanmayan işletmelerdir. Araştırmanın verileri, söz konusu işletmelerin yöneticileri ve/veya sahip yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan anket formu aracılığıyla yüz yüze yapılarak toplanmıştır. Araştırmada değerlendirmeye alınan anket sayısı destek alan işletme 45 ve hiç destek kullanmayan işletme 57 olmak üzere toplam olarak 102'dir. Araştırma kapsamındaki KOSGEB'den destek alan işletmeler destek almayan işletmelerden daha kurumsal olduğu; yine biçimsel yapı, kültürel güç, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal çevre ve normlara uyum boyutları açısından KOSGEB desteği alan işletmeler, destek almayan işletmelerden daha kurumsal olduğu ortaya çıkmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2012, title={KOBİ’lerin Kurumsallaşmasında KOSGEB Desteklerinin Rolü}, volume={4}, number={167–180}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Ahmet ÇAKIR, İbrahim AKSEL, Masoodul Hassan}, year={2012} }
APA
KOPYALA
Ahmet ÇAKIR, İbrahim AKSEL, Masoodul Hassan. (2012). KOBİ’lerin Kurumsallaşmasında KOSGEB Desteklerinin Rolü (Vol. 4). Vol. 4. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ahmet ÇAKIR, İbrahim AKSEL, Masoodul Hassan. KOBİ’lerin Kurumsallaşmasında KOSGEB Desteklerinin Rolü. no. 167–180, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2012.