Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Araştırma Görevlilerinin Değerleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Yazarlar: Emine ÖNDER, Ali TAŞ

Cilt 4 , Sayı 9 , 2012 , Sayfalar 8-25

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Araştırma görevlisi,Örgütsel vatandaşlık davranışları,Değer,Bireysel değerler

Özet: Araştırmada, araştırma görevlilerinin bireysel değerleri ve ÖVD arasında ilişki olup olmadığı ile bireysel değerlerinin ÖVD üzerine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında veriler, "Değerler, Suç Anlayışı ve Ahlaki Hüküm Ölçeği" ve "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği" aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu SDÜ ve MAEÜ araştırma görevlileri oluşturmuştur. Araştırma, betimsel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmada, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma görevlilerinin bireysel değerleri siyasi, ahlaki, estetik, ekonomik, bilimsel, sosyal ve dini değerler olarak sıralanırken OVD, nezaket, vicdanlılık, yardımlaşma, sivil erdem ve centilmenlik olarak sıralanmıştır. ÖVD'nin yardımlaşma boyutu ile dini, sosyal, estetik ve siyasi değerler arasında ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca estetik değerin, nezaket ÖVD üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2012, title={Araştırma Görevlilerinin Değerleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki}, volume={4}, number={8–25}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Emine ÖNDER, Ali TAŞ}, year={2012} }
APA
KOPYALA
Emine ÖNDER, Ali TAŞ. (2012). Araştırma Görevlilerinin Değerleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki (Vol. 4). Vol. 4. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Emine ÖNDER, Ali TAŞ. Araştırma Görevlilerinin Değerleri Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. no. 8–25, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2012.