Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6 Sayı: 13
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 8-17 Feyzullah EROĞLU Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 18-22 Mesut MEZKİT Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 23-31 Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 32-46 İsa ÇELİK Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 47-62 Mutlu ARMAN, Öncü YANMAZ ARPACI Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 63-68 Deniz DENİZEL Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 69-92 Mesut MEZKİT Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 93-96 Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Cilt: 6, Sayı: 13 Sayfalar 97-110 James Petras,Robin Eastman-Abaya Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi