Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 3 Sayı: 1
Cilt: 3, Sayı: 1 Sayfalar 1 - 8 Ali Can DEMİREL,Adalet HAZAR Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 3, Sayı: 1 Sayfalar 9 - 25 Gülçin TAPŞIN Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 3, Sayı: 1 Sayfalar 26 - 38 Cem S. TÜRKDÖNMEZ,Adnan YÜMLÜ,Filiz YAĞCI Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 3, Sayı: 1 Sayfalar 39 - 59 Filiz YAĞCI,Cem S. TÜRKDÖNMEZ,Adnan YÜMLÜ Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 3, Sayı: 1 Sayfalar 60 - 70 Elif YÜCEL Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi