Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranının Belirleyicileri

Yazarlar: Elif YÜCEL

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 60 - 70

Konular:İşletme Finans

Anahtar Kelimeler:Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı,Türk Parası (TP),Varlık ve Yükümlülükler

Özet: Bu çalışma 2009-2019 yılları arasında ülkemizde faaliyette bulunan 32 tane yerli, yabancı, kamu ve özel sermayeli mevduat bankalarının; Yabancı Para Varlıklar (YP)/Toplam Varlıklar, Yabancı Para Yükümlülükler (YP)/Toplam Yükümlülükler, Yabancı Para Varlıklar (YP)/Yabancı Para Yükümlülükler (YP), Türk Parası (TP) Mevduat/Toplam Mevduat, Türk Parası Kredi (TP)/Toplam Krediler ile Toplam Krediler/Toplam Mevduat oranı arasındaki nedensellik ilişkisi panel veri analizi yardımıyla açıklanmak istenmiş dolayısıyla bu oranların toplam kredi toplam mevduat oranına etkisi incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türk Parası Kredi (TP)/Toplam Kredi, Yabancı Para Varlık (YP)/Yabancı Para Yükümlülük (YP) ve Yabancı Para Yükümlülük (YP)/Toplam Yükümlülük değişkenlerinin anlamlı ve pozitif yönde, Yabancı Para Varlık (YP)/Toplam Varlık anlamlı fakat negatif yönde, Türk Parası Mevduat (TP)/Toplam Mevduat oranının ise etkisinin anlamsız yönde olduğu görülmüştür. Bu çalışmada vurgulanmak istenen ise; günümüz tasarrufların yabancı para cinsinden mevduatlara yönelmesi konusuna açıklık getirmek ve verilen kredi hacmi ile birlikte değerlendirerek literatüre katkı sağlamaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranının Belirleyicileri}, volume={3}, number={60–70}, publisher={Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi}, author={Elif YÜCEL}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Elif YÜCEL. (2021). Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranının Belirleyicileri (Vol. 3). Vol. 3. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Elif YÜCEL. Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranının Belirleyicileri. no. 60–70, Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2021.