Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Kurumsal Yönetim Endeksi ile BIST Endekslerinin Performanslarının Karşılaştırılması

Yazarlar: Filiz YAĞCI, Cem S. TÜRKDÖNMEZ, Adnan YÜMLÜ

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 39 - 59

Konular:İşletme Finans

Anahtar Kelimeler:Kurumsal Yönetim Endeksi,Portföy Performans Ölçütleri,Kurumsal Yönetim

Özet: Bu çalışma kapsamında BIST50, BIST30, BIST Mali Endeks, BIST Hizmetler Endeksi, BIST Sınai Endeksi, BIST Teknoloji Endeksi ve Kurumsal Yönetim Endeksi’nin 31.08.2007-31.12.2020 dönemi itibari ile göstermiş olduğu performanslar incelenmektedir. Çalışmanın esas amacı, Kurumsal Yönetim Endeksi performansının diğer endeks performansları ile kıyaslanmasıdır. Performans ölçütü olarak ise Sharpe oranı, M² Ölçütü, Treynor Endeksi, T² Ölçütü, Jensen Alfa endeksi kullanılmıştır. Söz konusu dönemde tüm ölçütlere göre Kurumsal Yönetim Endeksi’nin ortalama bir performans sergilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tüm ölçütlere göre en yüksek risk ve en iyi getiri düzeyinin BIST Teknoloji endeksinde olduğu söz konusu dönemde en iyi performansı gösteren endeks olarak birinci sırada yer aldığı görülmüştür.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Kurumsal Yönetim Endeksi ile BIST Endekslerinin Performanslarının Karşılaştırılması}, volume={3}, number={39–59}, publisher={Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi}, author={Filiz YAĞCI,Cem S. TÜRKDÖNMEZ,Adnan YÜMLÜ}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Filiz YAĞCI,Cem S. TÜRKDÖNMEZ,Adnan YÜMLÜ. (2021). Kurumsal Yönetim Endeksi ile BIST Endekslerinin Performanslarının Karşılaştırılması (Vol. 3). Vol. 3. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Filiz YAĞCI,Cem S. TÜRKDÖNMEZ,Adnan YÜMLÜ. Kurumsal Yönetim Endeksi Ile BIST Endekslerinin Performanslarının Karşılaştırılması. no. 39–59, Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2021.