Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Hanehalkı Tasarruflarının Belirleyicileri: Euro Bölgesi Analizi

Yazarlar: Gülçin TAPŞIN

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 9 - 25

Konular:İktisat

Anahtar Kelimeler:Hanehalkı Tasarrufları,Parasal Birlik,Sistem GMM

Özet: Bir ekonominin uzun vadeli büyümesini besleyen yatırım kaynağı olarak tasarruflar, daha yüksek yaşam standartlarına ve daha istikrarlı bir ekonomik ortama zemin hazırlar. Yetersiz tasarruflar nedeniyle yatırımların sürekli artan dış borçla finanse edilmesi, ekonomileri sürdürülemez bir yola sürükleyerek yavaş bir büyüme patikasına sokar. Çalışmanın odak noktası, hanehalkı tasarruflarının makroekonomik belirleyicilerini parasal birlik perspektifinden analiz etmektir. Bu kapsamda, Euro Bölgesinde yeralan 17 ülkenin hanehalkı tasarruflarını belirleyen faktörler, 2000-2019 yılları için iki aşamalı Sistem-GMM yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analizden elde edilen bulgulara göre, kişi başı reel gelir, uzun vadeli faiz oranı, cari denge ve global finans krizi, net hanehalkı tasarrufları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahipken, işsizlik oranı, Avrupa Para Birliğine üyelik, bütçe dengesindeki artış, vergi gelirleri ve büyümenin etkisi negatiftir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Hanehalkı Tasarruflarının Belirleyicileri: Euro Bölgesi Analizi}, volume={3}, number={9–25}, publisher={Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi}, author={Gülçin TAPŞIN}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Gülçin TAPŞIN. (2021). Hanehalkı Tasarruflarının Belirleyicileri: Euro Bölgesi Analizi (Vol. 3). Vol. 3. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Gülçin TAPŞIN. Hanehalkı Tasarruflarının Belirleyicileri: Euro Bölgesi Analizi. no. 9–25, Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2021.