Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Mehmet MARANGOZ

Issn:-

e-Issn:2602-2753

Başlangıç Tarihi:2017

Yayın Periyodu:Yılda 2 Sayı

Yeni Yayınlananlar
En çok atıf alan makaleler
Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri
Atıf Sayısı:4
Cilt 2, Sayı3 Sayfalar 29 - 49 Sabiha KILIÇ,Reha Metin ALKAN 2018
Özgeci Davranış Ekseninde Sosyal İnovasyon Eğiliminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Atıf Sayısı:3
Cilt 2, Sayı4 Sayfalar 81 - 97 Mukaddes YEŞİLKAYA,Tayfun YILDIZ 2018
İnovasyon ve Girişimcilik Kavramlarının Karşılıklı Etkileşimi
Atıf Sayısı:3
Cilt 1, Sayı1 Sayfalar 20 - 38 Ahmet ŞAHBAZ 2017
Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği
Atıf Sayısı:2
Cilt 2, Sayı3 Sayfalar 50 - 67 Bora GÖKTAŞ,İnci ERDOĞAN TARAKÇI 2018
Pazar Yönlülük ve İnovasyonun Performans Üzerindeki Etkisi: Antalya’da Bir Araştırma
Atıf Sayısı:1
Cilt 3, Sayı6 Sayfalar 107 - 128 Hatice ŞİMŞEK 2019