Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği

Yazarlar: Bora GÖKTAŞ, İnci ERDOĞAN TARAKÇI

Cilt 2 , Sayı 3 , 2018 , Sayfalar 50 - 67

Konular:İşletme

Anahtar Kelimeler:: Sosyal medya, Reklam, Pazarlama

Özet: Pazarlama iletişimcileri için uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri medya kanalları iletişim teknolojilerindeki gelişmenin sonucu olarak her geçen gün daha da artmaktadır. Ancak bu ilerlemeler aynı zamanda işletmelerin ve pazarlamacıların işlerini daha da zorlaştırmaktadır. Çünkü bu teknolojik yükseliş beraberinde rekabeti daha kızgın hale getirmektedir. Sosyal ağlar işletmelerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri yeni bir pazarlama iletişimi unsuru olarak her geçen gün daha dikkat çekici hale gelmektedir. Bu çalışmayla da sosyal ağlardaki reklam uygulamalarının ağ üyeleri için ne kadar dikkat çekici olduğu görülmeye çalışılmıştır. Araştırmaya örnek sosyal ağ olarak Instagram seçilmiş ve Instagram kullanıcılarına yönelik araştırmanın anketi gerçekleştirilmiştir. Araştırma soruları bir link oluşturularak Instagram kullanıcılarına gönderilmiştir. Elde edilen bulgular içerisinde markalara ait reklamların daha dikkat çekici olduğu, reklamlarının daha akılda kalıcı olduğu ve reklamların kullanıcılar tarafından sayfalarında paylaşılması kullanıcıları o ürünü satın almaya itmekte olduğu sonuçlarına varılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği}, volume={2}, number={3}, publisher={Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi}, author={Bora GÖKTAŞ,İnci ERDOĞAN TARAKÇI}, year={2018}, pages={50–67} }
APA
KOPYALA
Bora GÖKTAŞ,İnci ERDOĞAN TARAKÇI. (2018). Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği (Vol. 2, pp. 50–67). Vol. 2, pp. 50–67. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Bora GÖKTAŞ,İnci ERDOĞAN TARAKÇI. Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği. no. 3, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2018, pp. 50–67.