Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2 Sayı: 3
Cilt: 2, Sayı: 3 Sayfalar 211 - 246 Talat BULUT,Emine YARAR,Denise Hsien WU Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2, Sayı: 3 Sayfalar 247 - 278 Özlem OĞUZ,Bülent TOĞRAM Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2, Sayı: 3 Sayfalar 279 - 299 Furkan Ali IRKLI,Elçin TADIHAN ÖZKAN,Elif Meryem ÜNSAL AKKAYA Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2, Sayı: 3 Sayfalar 300 - 314 Serkan BENGİSU,Zehra TURAN Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2, Sayı: 3 Sayfalar 315 - 347 Bülent TOĞRAM,Yeşim GÜNERİ,Eser YANAT-VAN-ZONDEREN Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi