Yildiz Social Science Review

Editör:Murat Donduran

Yayıncı:Yıldız Teknik Üniversitesi

Başlangıç Tarihi:2015

Issn:2149-4363

Yayın Periyodu:Yılda 2 Sayı

Alan:Sosyal

Dergi Türü:Uluslararası

e-Issn:2687-6256

Yayın Dili:Türkçe-İngilizce

ÜAK Temel Alanı:Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Ordu İlinde Fındık İşleyen İşletmelerin Toplam Faktör Verimliliği*
2022 - ["Cem KALAYCI","H. Alper GÜZEL Bu kişi benim"]
Bilgi Ekonomisi - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Testler ile Türkiye Ekonomisi Üzerinde Analiz
2022 - ["İbrahim ÇÜTCÜ Bu kişi benim","Aysun AKKURT Bu kişi benim"]
Yerel Yönetimlerin Salgınla Mücadelesi: İzmir Karabağlar İlçesi Örneği*
2022 - ["Yaşar Güven GÜNGÖRMÜŞ Bu kişi benim","Didem DOĞANYILMAZ DUMAN Bu kişi benim"]
İşletmelerde Liderlik Tarzının Finansal Performansa Etkisinde Değişim Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Algısının Aracı Rolü
2022 - ["Fikret ŞENTÜRK Bu kişi benim","Feyzullah YETGİN Bu kişi benim"]
Çevik Liderlik ve Dijital Dönüşüm Üzerine Bir İnceleme
2022 - ["Nurullah DELIOĞLU Bu kişi benim","Beynaz UYSAL Bu kişi benim"]
Ziyaret Edilme Sayısı

1471

Makale Sayısı

84

Asos İndeks Atıf Sayısı

7

Atıf Ortalaması

0.08

Sobiad Atıf Sayısı

52