Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 5 Sayı: 6
Cilt: 5, Sayı: 6 Sayfalar 56 - 67 Kelime ERDAL,Esin KARAHANOĞLU,Hatice GEREKTEN,Mehmet Mustafa MARANGOZ,Meltem Merve KONU Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 5, Sayı: 6 Sayfalar 68 - 80 Emin ATASOY Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 5, Sayı: 6 Sayfalar 100 - 113 Gülzar KAYA,Ersin ŞAHİN,Rüçhan ÖZKILIÇ UZ Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 5, Sayı: 6 Sayfalar 81 - 99 Sinem GÜNEŞ,Deniz DEMİRARSLAN Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi