Osmangazi Journal of Educational Research
Cilt: 4 Sayı: 1
Cilt: 4, Sayı: 1 Sayfalar 90 - 92 Elif AYDOĞDU Osmangazi Journal of Educational Research
Cilt: 4, Sayı: 1 Sayfalar 7 - 32 M Emin TÜRKOĞLU,Ahmet AYPAY Osmangazi Journal of Educational Research
Cilt: 4, Sayı: 1 Sayfalar 33 - 60 Yasir ARMAĞAN,Nail YILDIRIM Osmangazi Journal of Educational Research
Cilt: 4, Sayı: 1 Sayfalar 61 - 78 Ali ERSOY,Erdal PAPATĞA Osmangazi Journal of Educational Research
Cilt: 4, Sayı: 1 Sayfalar 79 - 89 Ş Koza ÇİFTÇİ,Pınar YILDIZ,Erhan BOZKURT Osmangazi Journal of Educational Research