Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Cilt: 13 Sayı: 51
Cilt: 13, Sayı: 51 Sayfalar 1 - 15 Ernail ASLAN,Banu Yeşim BÜYÜKAKINCI Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Cilt: 13, Sayı: 51 Sayfalar 17 - 26 Ahmet YAZICI Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Cilt: 13, Sayı: 51 Sayfalar 27 - 50 Tuba BALTA,Salih GÜNEY Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Cilt: 13, Sayı: 51 Sayfalar 51 - 66 Yüksel TÜREMEZ,Deniz GÖKTAŞ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi