Journal La Sociale
Cilt: 1 Sayı: 2
Cilt: 1, Sayı: 2 Sayfalar 1-9 Syamsu Rijal, Syamsidar Syamsidar, Muh. Zainuddin Badollahi Journal La Sociale
Cilt: 1, Sayı: 2 Sayfalar 10-16 Junaedi Junaedi Journal La Sociale
Cilt: 1, Sayı: 2 Sayfalar 17-26 Ramesh Prasad Adhikary Journal La Sociale
Cilt: 1, Sayı: 2 Sayfalar 27-32 Syeda Sadia Afzal Journal La Sociale
Cilt: 1, Sayı: 2 Sayfalar 33-40 Ramesh Prasad Adhikary Journal La Sociale