Eskişehir Tıp Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Eskişehir Şehir Hastanesi

Issn:2718-0948

e-Issn:-

Başlangıç Tarihi:2020

Yayın Periyodu:Yılda 3 Defa

Yeni Yayınlananlar
COVID-19 ve Erkek Üreme Sağlığı
Cilt 1, Sayı1  Sayfalar 2 – 4            Coşkun Kaya, Mustafa Sungur, Aykut Aykaç 2020
Pandemi ve İnsomni
Cilt 1, Sayı1  Sayfalar 5 – 9            Pınar Uzun Uslu 2020
Nadir Bir Olgu: Non-koroner Sinüs Valsalvadan Köken Alan Sirkumfleks Koroner Arter
Cilt 1, Sayı1  Sayfalar 10 – 13        Mehmet Özgeyik, Müfide Okay Özgeyik 2020
Serebral Venöz Trombozda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu
Cilt 1, Sayı1  Sayfalar 14 – 17        Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu 2020
Gut ve Paget Hastalığı Birlikteliği; Bir Tesadüf Mü?
Cilt 1, Sayı1  Sayfalar 18 – 21        Erdal Bodakçi, İbrahim Vasi 2020
En çok atıf alan makaleler
Atıf alan makale bulunmamaktadır.