Eskişehir Tıp Dergisi

Eskişehir Tıp Dergisi

Serebral Venöz Trombozda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu

Yazarlar: Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu

Cilt 1 , Sayı 1  , 2020 , Sayfalar 14 – 17       

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Serebral venöz tromboz, postpartum, çoklu risk faktörü

Özet: Serebral venöz tromboz (SVT) genç erişkinlerde görülen önemli bir inme nedenidir. SVT geniş klinik bulgulara sahiptir. Hastalık kalıtımsal ve kazanılmış risk faktörleri ile ilişkilidir. SVT için belirgin bir risk faktörü varlığında bile genetik trombotik faktörlerin her hastada sistematik olarak araştırılması gereklidir. Hastalığın nedeni tedavi edilerek genellikle komplikasyonlar ve rekürrens önlenebilir. Bu yazıda postpartum dönemde SVT tanısı alan demir eksikliği anemisi, akut sinüzit ve MTHFR c.C677T heterozigot ve PAI-1 4G/4G homozigot mutasyonları saptanan 32 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Serebral Venöz Trombozda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu}, volume={1}, number={14 – 17}, publisher={Eskişehir Tıp Dergisi}, author={Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu. (2020). Serebral Venöz Trombozda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu (Vol. 1). Vol. 1. Eskişehir Tıp Dergisi.
MLA
KOPYALA
Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu. Serebral Venöz Trombozda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu. no. 14 – 17, Eskişehir Tıp Dergisi, 2020.