Journal of Political Administrative and Local Studies-Asos İndeks

Yayıncı:Aziz TUNCER

Issn:2636-803X

e-Issn:2636-7823

Başlangıç Tarihi:2018

Yayın Periyodu:Yılda 2 Sayı

Yeni Yayınlananlar
Huntington'ın Fonksiyonellik Ölçütü Bağlamında MHP Profili
Cilt 3, Sayı1 Sayfalar 1 - 22 Hilal BEKTAŞ,Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE 2020
The Hungarian administrative system: from centralization to regionalization and back
Cilt 3, Sayı1 Sayfalar 23 - 40 Tamás SZİGETVÁRİ 2020
Dijital Çağa Demokrasiyi Çağırmak: Cambridge Analytica Skandalı
Cilt 3, Sayı1 Sayfalar 41 - 59 Abdulkadir AKSOY,Onur TÜRKÖLMEZ 2020
Kuvvetler Ayrılığı Bağlamında Anayasalarda Yürütmenin Düzenlenmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Cilt 3, Sayı1 Sayfalar 60 - 82 Ömer Faruk KÖKTAŞ 2020
SALGIN HASTALIKLAR BAĞLAMINDA İKİ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MALTHUSÇU KAOS & KROPOTKİNCİ KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA
Cilt 3, Sayı2 Sayfalar 83 - 100 Adem ÇAYLAK,Hakan KARADİKEN 2020
En çok atıf alan makaleler
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE (ABD) İDARİ DEVLETİN GELİŞİMİ VE WOODROW WILSON’UN ETKİSİ
Atıf Sayısı:1
Cilt 1, Sayı2 Sayfalar 21 - 54 selim COŞKUN, Öğretim Üyesi Hakan DULKADİROĞLU 2018
BİR ALMAN YÖNETİM YAKLAŞIMI OLARAK KAMERALİZM
Atıf Sayısı:1
Cilt 1, Sayı1 Sayfalar 67 - 86 Sefa USTA,Abdulvahap AKINCI 2018