Uluslararası İlişkiler Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi

Issn:1304-7310

e-Issn:1304-7175

Çıkış Tarihi:2004

Yayın Sıklığı:Yılda 4 Sayı

Yeni Yayınlananlar
En Çok Atıf Alanlar
Uluslararası İlişkilerin " gerçekçi" teorisi: kökeni, kapsamı, kritiği"
Atıf Sayısı:9
Cilt 1, Sayı1 Sayfalar 33 - 60 Mustafa AYDIN 2004
Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü
Atıf Sayısı:7
Cilt 5, Sayı18 Sayfalar 1 - 47 Hans Günter BRAUCH 2008
Türkiye ve Kafkasya: Reaksiyoner Dış Politikadan Proaktif Ritmik Diplomasiye Geçiş
Atıf Sayısı:6
Cilt 7, Sayı25 Sayfalar 93 - 126 Mitat ÇELİKPALA 2010
Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı
Atıf Sayısı:6
Cilt 5, Sayı18 Sayfalar 69 - 85 John BAYLIS 2008
Ütopya ile Pratik Arasında: Uluslararası İlişkilerde İnsan Güvenliği Kavramsallaştırması
Atıf Sayısı:6
Cilt 3, Sayı10 Sayfalar 3 - 52 A. Şevket OVALI 2006