Journal of Political Administrative and Local Studies

Journal of Political Administrative and Local Studies

SALGIN HASTALIKLAR BAĞLAMINDA İKİ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MALTHUSÇU KAOS & KROPOTKİNCİ KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA

Yazarlar: Adem ÇAYLAK, Hakan KARADİKEN

Cilt 3 , Sayı 2 , 2020 , Sayfalar 83 - 100

Konular:Siyasi Bilimler

Anahtar Kelimeler:Malthus, Kropotkin, Karşılıklı Yardımlaşma, Varoluş Mücadelesi

Özet: Bu çalışma, doğayı referans alan iki farklı varoluşsal yaklaşımı karşılaştırarak salgın hastalık bağlamında siyasal ve toplumsal bakış açılarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bunlardan ilki, doğayı sınırlı kaynaklarla, insanı ise bencillik ve cinsellik konusunda irrasyonel olmakla betimleyen Malthus’tur. İkincisi ise doğaya ve insana ahlâki anlam vererek iyi olarak gören Kropotkin’dir. Malthus için doğa, savaşın ve mücadelenin olduğu bir yer iken, Kropotkin için canlıların genel refah için, doğanın zorluklarına karşı dayanışma içinde oldukları mekandır. Bu yaklaşımlar salgın hastalıklar bağlamında yorumlanarak, tüm insanlığın dış “öteki”si olan, salgın hastalıklar karşısında varoluşsal mücadeleye ilişkin bakış açılarının eleştirel analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda, toplumsal adalet ve ahlâki iyilik açısından Kropotkin’in teorisinin olumlu bir anlam ifade ettiği, Malthus’un teorisinin ise kaynakların kıtlığı üzerinden ahlâki gerçeklik üzerinde etkili olduğu yorumsamasıyla, toplumsal adaleti ve tüm toplumun iyiliğini zedelediği sonucuna varılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={SALGIN HASTALIKLAR BAĞLAMINDA İKİ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MALTHUSÇU KAOS & KROPOTKİNCİ KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA}, volume={3}, number={83–100}, publisher={Journal of Political Administrative and Local Studies}, author={Adem ÇAYLAK,Hakan KARADİKEN}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Adem ÇAYLAK,Hakan KARADİKEN. (2020). SALGIN HASTALIKLAR BAĞLAMINDA İKİ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MALTHUSÇU KAOS & KROPOTKİNCİ KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA (Vol. 3). Vol. 3. Journal of Political Administrative and Local Studies.
MLA
KOPYALA
Adem ÇAYLAK,Hakan KARADİKEN. SALGIN HASTALIKLAR BAĞLAMINDA İKİ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MALTHUSÇU KAOS & KROPOTKİNCİ KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA. no. 83–100, Journal of Political Administrative and Local Studies, 2020.