Anadolu Öğretmen Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Naim UZUN

e-Issn:2587-1706

Çıkış Tarihi:2017

Yayın Sıklığı:Yılda 2 Sayı

Yeni Yayınlananlar
En Çok Atıf Alanlar
Türkiye’de Bilim Eğitiminin Geliştirilmesi Açısından Astronomi Alanında Yapılanlar: Astronomi Öğretmen Seminerleri (AÖS) Örneği
Atıf Sayısı:3
Cilt 1, Sayı1 Sayfalar 7 - 22 Doç. Dr. Memduh Sami TANER,Ömer MANAP,Prof. Dr. Zeynel TUNCA,Prof. Dr. Dursun KOÇER,Prof. Dr. Zeki ASLAN 2017
TÜBİTAK BİLİM TOPLUM PROGRAMLARI VE ASTRONOMİ İÇERİKLİ 4004 PROJELERİNİN EĞİTSEL VE BİLİMSEL DEĞERİ
Atıf Sayısı:2
Cilt 2, Sayı1 Sayfalar 63 - 67 Memduh Sami TANER 2018
ÜLKEMİZDEKİ ASTRONOMİ ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLİMLERİ PROGRAMI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ
Atıf Sayısı:2
Cilt 1, Sayı2 Sayfalar 83 - 87 Doç. Dr. Memduh Sami TANER,Ömer MANAP,Raşit YETKİNER 2017
IŞIK KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ İÇİN OKULLARDA YAPILABİLECEK DENEYSEL BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ
Atıf Sayısı:1
Cilt 3, Sayı1 Sayfalar 74 - 84 Memduh Sami TANER 2019
5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Atıf Sayısı:1
Cilt 2, Sayı2 Sayfalar 29 - 56 Aynur ÇEVİK,Ebru EZBERCİ ÇEVİK,Aslı SAYLAN KIRMIZIGÜL,Hasan KAYA 2018