Marife Dini Araştırmalar Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Yediveren Kitap

Issn:-

e-Issn:2630-5550

Başlangıç Tarihi:2001

Yayın Periyodu:Yılda 2 Sayı

En çok atıf alan makaleler
73 FIRKA HADİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Atıf Sayısı:4
Cilt 5, Sayı3 Sayfalar 25 - 46 Ahmet KELEŞ 2005
ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA “DİN HAKKINDA ÖĞRENME” VE “DİNDEN ÖĞRENME” MODELİ
Atıf Sayısı:2
Cilt 7, Sayı2 Sayfalar 251 - 264 Muhiddin OKUMUŞLAR 2007
OKSİDANTALİZM BAĞLAMINDA AFGÂNÎ-ABDUH EKOLÜ
Atıf Sayısı:2
Cilt 6, Sayı3 Sayfalar 43 - 70 Mustafa ÖZTÜRK 2006
HER KARŞILAŞMANIN İKİ YANI VARDIR
Atıf Sayısı:2
Cilt 6, Sayı3 Sayfalar 427 - 436 Yasin AKTAY 2006
Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Göre Rüya ve Tabiri
Atıf Sayısı:2
Cilt 14, Sayı3 Sayfalar 31 - 36 Osman Nuri KÜÇÜK 2014