Marife Dini Araştırmalar Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Abdülkadir OKUMUŞLAR

e-Issn:2630-5550

Başlangıç Tarihi:2001

Yayın Periyodu:Yılda 2 Sayı

En çok atıf alan makaleler
73 FIRKA HADİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Atıf Sayısı:4
Cilt 5, Sayı3 Sayfalar 25 - 46 Ahmet KELEŞ 2005
Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Göre Rüya ve Tabiri
Atıf Sayısı:2
Cilt 14, Sayı3 Sayfalar 31 - 36 Osman Nuri KÜÇÜK 2014
Modern Bir Retorik Okuması Olarak Hadis Rivayetlerinde Anlatım Tekniklerinin Varlığı Sorunu -Hudeybiye Antlaşması Örneği
Atıf Sayısı:1
Cilt 11, Sayı1 Sayfalar 9 - 30 Soner GÜNDÜZÖZ 2011
Buhârî’nin Kitâbü’l-Îmân’ı Üzerine Hanefî Bakış Açısı -Bedrüddîn el-Aynî Örneği-
Atıf Sayısı:1
Cilt 18, Sayı2 Sayfalar 401 - 337 Fatih Mehmet YILMAZ 2018
DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma)
Atıf Sayısı:1
Cilt 18, Sayı2 Sayfalar 469 - 499 Muhammed Esat ALTINTAŞ 2018