Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi

Editör:Sedat Maden

Yayıncı:Sedat MADEN

Başlangıç Tarihi:2017

Issn:-

Yayın Periyodu:Yılda 2 Sayı

Alan:Sosyal

Dergi Türü:Uluslararası

e-Issn:2619-9408

Yayın Dili:Türkçe-İngilizce

ÜAK Temel Alanı:Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler- Filoloji