Endoüroloji Bülteni

Editör:Prof. Dr. Ramazan Gökhan ATIŞ

Yayıncı:Endoüroloji Derneği

Başlangıç Tarihi:2020

Issn:-

Yayın Periyodu:Yılda 3 Sayı

Alan:Sağlık

Dergi Türü:Uluslararası

e-Issn:2148-0532

Yayın Dili:Türkçe-İngilizce

ÜAK Temel Alanı:Sağlık Bilimleri

15 milimetreden büyük impakte proksimal üreter taşlarında supin perkütan nefrolitotomi Fleksible üreterorenoskopi ve retroperitoneal laparoskopik üreterolitotominin karşılaştırılması
2023 - ["Taner KARGI","Mithat EKŞİ","Ali AYTEN","Yunus ÇOLAKOĞLU","Serdar KARADAĞ","İsmail EVREN","Ahmet HACİİSLAMOĞLU","Hakan POLAT","Feyzi Arda ATAR","Alper BİTKİN","Selçuk ŞAHİN","Ali İhsan TAŞÇI"]
20-30 mm böbrek taşları için uygulanan retrograd intarenal cerrahi ve perkütan nefrolitotomi sonuçlarının karşılaştırılması: Eşleşmiş çift analizi
2023 - ["Samet ŞENEL","Muhammed Emin POLAT","Kazım CEVİZ","Emre UZUN","Yusuf KASAP","Cüneyt ÖZDEN","Antonios KOUDONAS","Hüseyin Cihan DEMİREL"]
Radikal prostatektomi yapılan hastalarda lenf nodu invazyonunu öngören preoperatif nomogramların karşılaştırılması
2023 - ["Osman CAN","Cemal TOPAL","Eyyüp DANIŞ","Muammer BOZKURT","Emin Taha KESKİN","Halil Lütfi CANAT","Abdulmuttalip ŞİMŞEK"]
Benign prostat büyümesinde Rezum prosedürü: Türkiye’den tek merkezli ilk deneyimlerimiz
2023 - ["Mert KILIÇ","Mevlana Derya BALBAY"]
Üreteral stent ilişkili semptomlara intravezikal stent uzunluğunun ve Propiverin’in etkisi- Prospektif kontrollü çalışma
2023 - ["Osman CAN","Mustafa ERKOÇ","Eyyüp DANIŞ","Muammer BOZKURT","Alper ÖTÜNÇTEMUR","Halil Lütfi CANAT"]
Atıf alan makale bulunmamaktadır.
Ziyaret Edilme Sayısı

933

Makale Sayısı

46