İmgelem-Asos İndeks

Yayıncı:Musa Yavuz ALPTEKİN

Issn:2602-4446

Başlangıç Tarihi:2017

Yayın Periyodu:Yılda 2 Sayı

Yeni Yayınlananlar
AIRPORTS AS HETEROTOPIAS: POLITICS AND RESISTANCE UNDER DISCIPLINARY POWER
Cilt 4, Sayı6 Sayfalar 1 - 18 Uğur YILDIZ 2020
TÜRK ULUSAL KİMLİĞİNİN İNŞASINDA GÜNEŞ DİL TEORİSİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Cilt 4, Sayı6 Sayfalar 19 - 39 Mehmet TAYANÇ,Adem İNCE 2020
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KAVRAMSAL İNCELEMESİ: YOZGAT ÖRNEĞİ
Cilt 4, Sayı6 Sayfalar 41 - 62 Hülya ÇAKIR 2020
THE SIGNIFICANCE OF AVATARS FOR INTERNET FORUMS USERS
Cilt 4, Sayı6 Sayfalar 63 - 80 Mikail PUŞKİN 2020
AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK: ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA*
Cilt 4, Sayı6 Sayfalar 81 - 106 Zeliha SAĞNIÇ,Selim KARYELİOĞLU 2020
En çok atıf alan makaleler
Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Günlük Hayattaki Yansımaları: Çorum/Alaca Örneği
Atıf Sayısı:2
Cilt 2, Sayı2 Sayfalar 59 - 79 Sema YILMAZ 2018
Boşanmanın Erkekler Üzerindeki Etkisi: İstanbul Örneği
Atıf Sayısı:1
Cilt 2, Sayı2 Sayfalar 29 - 57 Çisem AKTAŞ 2018
BOŞANMA AVUKATLARININ ANLATISIYLA TRABZON’DA AİLE VE BOŞANMA OLGUSU
Atıf Sayısı:1
Cilt 1, Sayı1 Sayfalar 89 - 120 Mehpare TARHANACI 2017