Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi-Asos İndeks

Yayıncı:Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Issn:2651-5482

Çıkış Tarihi:2018

Yayın Sıklığı:Yılda 2 Sayı

Yeni Yayınlananlar
FeTeMM Öğrencilerinin Kariyer Seçme Nedenleri İle Kariyer Bilgi Kaynakları ve İhtiyaçları
Cilt 3, Sayı1 Sayfalar 1 - 31 Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN,Fidan KORKUT OWEN 2020
İş Yaşamında Kabul ve Eylem Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Cilt 3, Sayı1 Sayfalar 32 - 54 Gökçen AYDIN,Yasin AYDIN,Nurten KARACAN ÖZDEMİR 2020
Mesleki Aşkınlık: Bir Kavram İncelemesi
Cilt 3, Sayı1 Sayfalar 55 - 74 Hazel DURU 2020
Türkiye’de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri: Güncel Durum ve Öngörüler
Cilt 2, Sayı2 Sayfalar 73 - 102 Binnur YEŞİLYAPRAK 2019
Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması
Cilt 2, Sayı2 Sayfalar 103 - 124 Temel KALAFAT 2019
En Çok Atıf Alanlar
Beliren Yetişkinlerin Kariyer Planları, Yaşadıkları Kariyer Kararsızlıkları ve Bununla Baş Etme Stratejileri
Atıf Sayısı:2
Cilt 2, Sayı1 Sayfalar 1 - 31 Tansu MUTLU,Fidan KORKUT OWEN,Serap ÖZDEMİR,Özlem ULAŞ KILIÇ 2019
Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihleri ve Bu Tercihlerine Etki Eden Faktörler
Atıf Sayısı:1
Cilt 2, Sayı1 Sayfalar 32 - 53 Abdullah ATLİ,Sertan Hamza GÜR 2019
Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Gelişim Öyküleri
Atıf Sayısı:1
Cilt 1, Sayı1 Sayfalar 22 - 47 Fidan KORKUT OWEN 2018
Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.
Atıf Sayısı:1
Cilt 1, Sayı1 Sayfalar 68 - 82 Kemal ÖZTEMEL 2018