Journal of Organizational Behavior Review

Journal of Organizational Behavior Review

Sağlık Çalışanlarında Etik Lider Algısının Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Yazarlar: Duygu AKAY, Güney ÇETİN GÜRKAN

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 1 - 18

Konular:Davranış Bilimleri

Anahtar Kelimeler:Sağlık Çalışanları, Etik Liderlik, Bireysel Yenilikçilik

Özet: Bu çalışmada sağlık çalışanlarının etik lider algısının bireysel yenilikçilik düzeyleri üzerindeki etkisini tespit  etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Trakya Bölgesi’nde bir kamu hastanesinde çalışmakta  olan 345 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarına güvenirliği daha önce başka  çalışmalarda test edilen iki ölçekten oluşan anket formu uygulanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda, etik  lider algısı ölçeğinin orjinaline uygun biçimde tek alt boyuttan, bireysel yenilikçilik düzeyi ölçeğinin dört alt  boyuttan oluştuğu görülmüştür. Etik liderlik algısının değişime direnç ve risk alma alt boyutları üzerinde zayıf  fakat anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Araştırmada incelenen liderlik türünün, sağlık çalışanlarının  bireysel yenilikçilikleri üzerinde etkili olabileceği, fakat etki düzeyinin düşük olması dolayısı ile farklı liderlik  türlerinin etkilerinin de araştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Sağlık Çalışanlarında Etik Lider Algısının Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Üzerindeki Etkisi}, volume={3}, number={1–18}, publisher={Journal of Organizational Behavior Review}, author={Duygu AKAY,Güney ÇETİN GÜRKAN}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Duygu AKAY,Güney ÇETİN GÜRKAN. (2021). Sağlık Çalışanlarında Etik Lider Algısının Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Üzerindeki Etkisi (Vol. 3). Vol. 3. Journal of Organizational Behavior Review.
MLA
KOPYALA
Duygu AKAY,Güney ÇETİN GÜRKAN. Sağlık Çalışanlarında Etik Lider Algısının Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Üzerindeki Etkisi. no. 1–18, Journal of Organizational Behavior Review, 2021.