Journal of Organizational Behavior Review

Journal of Organizational Behavior Review

Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: Öz-şefkatin Aracı Rolü

Yazarlar: Osman YALAP, Elif BAYGIN

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 49 - 67

Konular:Davranış Bilimleri

Anahtar Kelimeler:Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık, Öz-şefkat, Adliye Çalışanları

Özet: Bu çalışmanın amacı T.C. Adalet Bakanlığı’na bağlı adliyelerde faaliyet gösteren çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin örgütsel bağlılıklarına olan etkisinde öz-şefkatin aracı bir rolünün olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Tokat ili ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren toplam 189 kamu çalışanından anket tekniği ile veri toplanmıştır. Betimleyici araştırma deseni ile elde edilen veriler, çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan yapısal modeli test etmek için dört aşamalı aracılık analizine tabi tutulmuştur. Araştırma değişkenleri arasında ilişkisel sonuçların anlamlı olmasına bağlı olarak çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin örgütsel bağlılıklarına olan etkisinde öz-şefkatin “kısmi aracı rolü” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: Öz-şefkatin Aracı Rolü}, volume={2}, number={49–67}, publisher={Journal of Organizational Behavior Review}, author={Osman YALAP,Elif BAYGIN}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Osman YALAP,Elif BAYGIN. (2020). Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: Öz-şefkatin Aracı Rolü (Vol. 2). Vol. 2. Journal of Organizational Behavior Review.
MLA
KOPYALA
Osman YALAP,Elif BAYGIN. Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: Öz-Şefkatin Aracı Rolü. no. 49–67, Journal of Organizational Behavior Review, 2020.