Journal of Organizational Behavior Review

Journal of Organizational Behavior Review

Akıllı Telefon Kullanımı – Çalışan İyi Oluş Hali İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Etkisi

Yazarlar: Ceren TUNÇ, Handan AKKAŞ, Pınar BAYHAN KARAPINAR

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 31 - 48

Konular:Davranış Bilimleri

Anahtar Kelimeler:Çalışan İyi Oluş Hali, İş – Aile Çatışması, İş Dışı Akıllı Telefon Kullanımı, Teknoloji Kullanımı

Özet: Günümüzde, akıllı telefonların günlük kullanımlarının yanı sıra,  mesai saatleri dışında iş amaçlı kullanımı da ciddi oranda bir artış göstermektedir. Dolayısıyla, bu imkan olumlu gibi görünse de çalışanlar için olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Sınır Teorisi ve İyileşme Teorisi çerçevesinde iş dışında akıllı telefon kullanımı ile çalışan iyi oluşu ilişkisinde zaman ve gerginlik esaslı iş-aile çatışmasının aracı rolünü incelemektir. Çalışma için Ankara ilinde ikamet eden 205 beyaz yakalı bilişim sektörü çalışanına uygulanan anket sonucu elde edilen veriler SPSS, AMOS ve Process Macro (Model 4) kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre zaman ve gerginlik esaslı iş-aile çatışmasının, iş dışı akıllı telefon kullanımı ve çalışan iyi oluşu ilişkisinde orta düzeyde aracılık etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Akıllı Telefon Kullanımı – Çalışan İyi Oluş Hali İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Etkisi}, volume={2}, number={31–48}, publisher={Journal of Organizational Behavior Review}, author={Ceren TUNÇ,Handan AKKAŞ,Pınar BAYHAN KARAPINAR}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Ceren TUNÇ,Handan AKKAŞ,Pınar BAYHAN KARAPINAR. (2020). Akıllı Telefon Kullanımı – Çalışan İyi Oluş Hali İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Etkisi (Vol. 2). Vol. 2. Journal of Organizational Behavior Review.
MLA
KOPYALA
Ceren TUNÇ,Handan AKKAŞ,Pınar BAYHAN KARAPINAR. Akıllı Telefon Kullanımı – Çalışan İyi Oluş Hali İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Etkisi. no. 31–48, Journal of Organizational Behavior Review, 2020.