Journal of Organizational Behavior Review

Journal of Organizational Behavior Review

Çinli İşletmelerde Örgüt İçi İletişim ve Liderlik Tarzlarının Toplumsal Kültür Bakış Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Fetullah EVLİYAOĞLU

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 68 - 89

Konular:Davranış Bilimleri

Anahtar Kelimeler:Çinli işletmeler, Konfüçyüs, Mao Zedong, Liderlik, Örgüt İçi İletişim

Özet: Binlerce yıllık medeniyet birikimi olan Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik alanda son yıllarda yaşanan gelişmeler ile birlikte araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Ekonominin itici gücü olan işletmeler bu araştırma ve incelemelerin temelinde bulunmaktadır. Üzerinde çok fazla konuşulan ancak bir o kadar da az bilgiye sahip olunan Çinli işletmeler, toplumsal kültürün bir yansımasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda daha önce belirli kültürel faktörler ile örgüt kültürüne ilişkin boyutların nasıl değiştiği hususunda bazı çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte Çinli işletmeleri etkileyebilecek ana düşünce akımları ile bu akımların incelenebileceği birden çok örgütsel boyutun ele alındığı bu kavramsal çalışmanın özgünlüğü ile literatüre önemli katkı sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada Çinli işletmeleri etkileyen iki temel düşünce akımı olan Konfüçyüs ve Mao Zedong akımları ele alınmış olup bu düşünce akımlarının örgüt içi iletişim ve liderlik konusunda işletmeleri ne kadar etkilediği değerlendirilmiştir. Lider tarzları açısından daha etik ve babacan bir liderlik tarzı ile Konfüçyüs düşüncesinin etkisinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bununla beraber örgüt içi iletişim konusunda iç ve dış grup ayrımı nedeniyle Mao Zedong düşüncesinin baskın olduğu göze çarpmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Çinli İşletmelerde Örgüt İçi İletişim ve Liderlik Tarzlarının Toplumsal Kültür Bakış Açısından İncelenmesi}, volume={2}, number={68–89}, publisher={Journal of Organizational Behavior Review}, author={Fetullah EVLİYAOĞLU}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Fetullah EVLİYAOĞLU. (2020). Çinli İşletmelerde Örgüt İçi İletişim ve Liderlik Tarzlarının Toplumsal Kültür Bakış Açısından İncelenmesi (Vol. 2). Vol. 2. Journal of Organizational Behavior Review.
MLA
KOPYALA
Fetullah EVLİYAOĞLU. Çinli İşletmelerde Örgüt İçi İletişim ve Liderlik Tarzlarının Toplumsal Kültür Bakış Açısından İncelenmesi. no. 68–89, Journal of Organizational Behavior Review, 2020.