A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

Sustainability-Sustainable Development and Life Quality

Yazarlar: Olcay AYDEMİR

Cilt 6 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 45 - 60

Konular:Mimarlık

Anahtar Kelimeler:Sürdürülebilirlik,Yaşam kalitesi,Kentsel gelişim

Özet: Kent ve çevresi yeryüzündeki insanların büyük oranının yaşam alanıdır. Sürdürülebilir gelişmenin hedeflerinden biri olan yaşam kalitesi, güvenli ve rahat bir kent çevresi ile ekonomik ve sosyal refahı sağlamayı hedefleyen bir kavramdır. Günümüzde uluslararası seviyede yapılan çalışmalar, hükümetlerin yaşam kalitesine yönelik kentsel politikalar geliştirmelerine ve kentsel ölçekte uygulamalara yol açmaktadır. Ancak kentsel kalitenin göreceli olarak sıralanması ve çözümlenmesinde yöntem çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Kentsel yaşam kalitesinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde izlenen yollar bu makalenin konusudur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Sustainability-Sustainable Development and Life Quality}, volume={6}, number={45–60}, publisher={A+Arch Design International Journal of Architecture and Design}, author={Olcay AYDEMİR}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Olcay AYDEMİR. (2020). Sustainability-Sustainable Development and Life Quality (Vol. 6). Vol. 6. A+Arch Design International Journal of Architecture and Design.
MLA
KOPYALA
Olcay AYDEMİR. Sustainability-Sustainable Development and Life Quality. no. 45–60, A+Arch Design International Journal of Architecture and Design, 2020.