A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

Is Ornament Crime? Discussing The Representative Nature of Ornament in Architecture

Yazarlar: Gülşah GÜLEÇ

Cilt 6 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 33 - 43

Konular:Mimarlık

Anahtar Kelimeler:Mimari tasarım,Mimari kuram,Süslemeli mimarlık,Süs,Süsleme

Özet: Süsleme, kavramsal ve kültürel bir tartışmadır. Ancak mimarlıkta süsleme genellikle biçimsel ve yüzeysel bir inşa ve tartışma olmaya indirgenmiştir. Süsleme, önemli temsil araçlarından biridir. Daha çok doğayı ve doğal oluşumları temsil etmiştir. Ancak erken 20. yüzyılda temsiliyet kaynağının doğadan kültüre doğru değişim göstermiş olması süslemenin yeniden tanımlanmasına, hatta mimarlıkta süslemeye karşı çıkılmasına neden olmuştur. Modern mimarlar, süslemeye modern kültürü temsil etmediği gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Buna karşılık, post-modern mimarlar yüzyılın ikinci yarısında süslemeyi başlıca temsiliyet aracı olarak kabul etmiş ve kullanmıştır. Bu, mimarlıkta süslemenin geri dönüşü olarak ele alınmıştır. 21. yüzyılın mimarlığında ise süslemenin yeniden keşfedildiği anlaşılmaktadır. Dijital teknolojinin gelişmesiyle süsleme bugün medyatik, filogenetik, kaotik, eksantrik, hipnotik, fotojenik ve parametrik gibi yeni kavramlarla tanımlanmakta ve tartışılmaktadır. Öyle ki, süsleme artık dijital kültürü temsil etmektedir. Bu makalenin amacı, mimarlıkta süslemenin kavramsal ve kültürel çerçevesinin önemli bir değişim geçirdiğini ortaya koymaktır. Bu değişimi anlamak, süslemenin hem bir tasarım hem de bir temsil aracı olarak yeniden keşfedilmiş olduğu 21. yüzyılda mimarlar için kritik bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, makalede süslemenin değişen temsili doğası tartışılmaktadır. Bu tartışma, mimarlık alanında süsleme üzerine yapılacak olan yeni tartışmalar için kuramsal bir altlık oluşturacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Is Ornament Crime? Discussing The Representative Nature of Ornament in Architecture}, volume={6}, number={33–43}, publisher={A+Arch Design International Journal of Architecture and Design}, author={Gülşah GÜLEÇ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Gülşah GÜLEÇ. (2020). Is Ornament Crime? Discussing The Representative Nature of Ornament in Architecture (Vol. 6). Vol. 6. A+Arch Design International Journal of Architecture and Design.
MLA
KOPYALA
Gülşah GÜLEÇ. Is Ornament Crime? Discussing The Representative Nature of Ornament in Architecture. no. 33–43, A+Arch Design International Journal of Architecture and Design, 2020.