A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

Capitalism and The Transformation of Social Practices in Space: The Example of Edirne Alipaşa Bazaar and Margi Shopping Center

Yazarlar: Bilge UYSAL, Sennur AKANSEL

Cilt 6 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 1 - 22

Konular:Mimarlık

Anahtar Kelimeler:Kapitalizm,Mekân,Toplumsal pratikler,Tüketim

Özet: Modernleşme ve kapitalizmle birlikte gelen toplumsal değişme mekânsal değişmeyi de beraberinde getirmiştir. Sermaye kârlılığını devam ettirmek için mekânı altyapısal olarak kullanmıştır. Bu amaçla sermaye emek gücünden arta kalan miktar ile kentlere yatırım yapmıştır. Mekânın soyut nitelik kazanması toplumsal pratikleri etkilemiş, niceliksel değerlerin artması yönünde pratikleri dönüştürmüştür. Bourdieu’nun öne sürdüğü habituslar toplumsal sistemde pratiklerin oluşma sürecini açıklamıştır. Kapitalist sistemin pratikleri sermayenin gelişmesi yönünde kent mekânını değiştirmiştir. Tüketim toplumu sermaye ile dönüşen kentte görüntü mekânları aracılığıyla pratiklerini gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, mekânın yeniden üretimi, toplumsal pratiklerin farklı mekânlarda nasıl gerçekleştiği kuramsal olarak ve gözlem yolu ile incelenmiştir. Edirne’nin kentsel gelişimi karlılığı arttırma yönünde ilerlemiş, tarihi kent merkezi bu amacın gerisinde kalmıştır. Bu nedenle Alipaşa Çarşısı, Margi Alışveriş Merkezi’nin sunduğu hizmetleri sağlayamamış, gündelik ihtiyaçlara cevap veremez olmuştur. Bu durum kent yaşamının tarihsel sürekliliğini etkilemiş, kenti kimlik kaybı tehlikesiyle karşılaştırmıştır. Kent merkezi Margi alışveriş merkezi gibi çekim alanlarına doğru kaymış, tarihi çekirdek canlılığını yitirmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Capitalism and The Transformation of Social Practices in Space: The Example of Edirne Alipaşa Bazaar and Margi Shopping Center}, volume={6}, number={1–22}, publisher={A+Arch Design International Journal of Architecture and Design}, author={Bilge UYSAL,Sennur AKANSEL}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Bilge UYSAL,Sennur AKANSEL. (2020). Capitalism and The Transformation of Social Practices in Space: The Example of Edirne Alipaşa Bazaar and Margi Shopping Center (Vol. 6). Vol. 6. A+Arch Design International Journal of Architecture and Design.
MLA
KOPYALA
Bilge UYSAL,Sennur AKANSEL. Capitalism and The Transformation of Social Practices in Space: The Example of Edirne Alipaşa Bazaar and Margi Shopping Center. no. 1–22, A+Arch Design International Journal of Architecture and Design, 2020.