Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Ticari Tohumluk Patates Yumrularında Görülen Bazı Fungal Etmenlerin Yaygınlıklarının Belirlenmesi

Yazarlar: ["Mehmet ATAY", "Meltem AVAN", "Şaban KARAAT"]

Cilt - , Sayı Cilt: 4 Sayı: 2 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.47898/ijeased.1142789

Anahtar Kelimeler:Patates,Solanum tuberosum,Fungus,Fusarium spp.,Rhizoctonia solani

Özet: Tohumluk seçimi, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli hususlardan biridir. Bu çalışmada, ticari olarak tohumluk patates yumrusu üretimi ve satışı yapan bazı firmalardan alınan farklı çeşit patates numunelerinde görülen fungal hastalık etmenlerinden Rhizoctonia solani Kühn ve Fusarium spp.’nin yaygınlık oranları araştırılmıştır. Bu amaçla, özellikle ülkemizde çok sık yetiştiricilikleri yapılan bazı çeşitlerinden olan Marabel, Agria, Madeleine ve Marfona’dan oluşan toplam 48 parti patates temin edilmiş, bunlar fungal etmenlerin varlığı açısından değerlendirilmiştir. Tesadüfi olarak seçilmiş 90’ar adet patates yumrusundan oluşan partilerden analizler yapılarak etmenlerin yaygınlıkları belirlenmiştir. Yapılan izolasyon ve karakterizasyon çalışmaları sonrası incelenen tüm örneklerin %3.87’sinin Fusarium spp., %0.11’inin ise R. solani ile bulaşık oldukları tespit edilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA