Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma

Yazarlar: Asiye ASLAN

Cilt 4 , Sayı 1 , 2022 , Sayfalar 1 - 14

Konular:Mühendislik, Makine

DOI:10.47898/ijeased.1021497

Anahtar Kelimeler:Isıtma derece-saatler,Soğutma derece-saatler,Enerji

Özet: Dış sıcaklık verisi binalarda enerji ihtiyacının hesaplanmasında en önemli parametrelerden biridir. Bu çalışmada Bandırma’da dış hava sıcaklık verileri analiz edilerek sıcaklık dağılım eğrileri elde edilmiştir. Üç farklı denge sıcaklığı için Isıtma Derece Saat (IDS) ve Soğutma Derece Saat (SDS) değerleri hesaplanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen 2000-2020 yılları arası 21 yıllık veri seti kullanılmıştır. Dış hava sıcaklığının aylara göre görülme sıklığı (%) belirlenmiştir. IDS ve SDS değerlerinin hesaplanmasında sırasıyla (15, 18 ve 20 °C) ve (20, 22 ve 24 °C) denge sıcaklıkları dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre IDS sayısı 31357 ile 53037 arasında değişirken, SDS sayısı ise 10433 ile 2669 arasında değişmektedir. Bununla birlikte 21 yıllık periyotta ısıtma ve soğutma sezonu için küresel ısınma etkileriyle ortalama dış hava sıcaklığında yıllara göre artış miktarları belirlenmiştir. Isıtma sezonunda 21 yıllık periyotta 1.68 °C ve soğutma sezonunda 21 yıllık periyotta 1.80 °C artış olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyacının net ve güncel olarak belirlenmesinin gerekliliği bir kez daha vurgulanmıştır. Hem enerji tasarrufu sağlamak hem de enerji tüketiminin hava kirliliği etkisini azalmak için bu oldukça önemlidir. Çalışmanın bu anlamda literatüre katkı sağlaması düşünülmektedir. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2022, title={Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma}, volume={4}, number={1–14}, publisher={Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, author={Asiye ASLAN}, year={2022} }
APA
KOPYALA
Asiye ASLAN. (2022). Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi.
MLA
KOPYALA
Asiye ASLAN. Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma. no. 1–14, Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2022.