Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Ev Tipi Set Üstü Gazlı Ocaklarda Maliyet ve Kalite İyileştirme Amaçlı Bir Değer Mühendisliği Uygulaması

Yazarlar: Aybegüm NUMANOĞLU, Orhan ERDEN

Cilt 1 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 87 - 98

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Değer mühendisliği,Maliyet iyileştirmesi,Süreç iyileştirme,Kalite,Verimlilik

Özet: Değer mühendisliği sistemlerin, ekipmanların, hizmetlerin fonksiyonlarınıdüşük maliyette gerekli performans, kalite ve güvenilirliği sağlayacak şekilde analiz etmeyi amaçlayan sistematik bir yaklaşımdır. Çalışmada Değer Mühendisliği yaklaşımıyla ev tipi set üstü gazlı ocak aksam tasarımı ve malzemesinde değişiklik yapılmıştır. Çalışmanın başlangıcında fonksiyon analizi, maliyet analizi, fonksiyon-değer-fayda analizi yapılmış; bu sayede hangi aksamda maliyet iyileştirmesi yapılacağına karar verilmiştir. Sonraki aşamada, gaz musluklarının pirinç malzeme yerine alüminyum malzemeden üretilmesi sağlanarak ve bek odasında kullanılan alüminyum malzeme miktarının %10 azalmasını sağlayacak tasarım iyileştirmeleri yapılarak maliyet azalışı gerçekleştirilmiştir. Çalışmada pahalı ve yüksek miktarda malzeme kullanımının maliyet artışına neden olduğu gözlemlenmiştir. Öte taraftan, pirinç yerine alüminyumdan üretilen muslukta pirinç çapağı kaynaklı proses hataları engellenmiş ve alüminyum kullanım miktarı %10 azaltılarak tasarlanan bek odasıyla mevcut ocaklardaki yanma verimliliğinin %6 üstünde yanma verimliliği gerçekleştirilmiştir. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Ev Tipi Set Üstü Gazlı Ocaklarda Maliyet ve Kalite İyileştirme Amaçlı Bir Değer Mühendisliği Uygulaması}, volume={1}, number={87–98}, publisher={Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, author={Aybegüm NUMANOĞLU,Orhan ERDEN}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Aybegüm NUMANOĞLU,Orhan ERDEN. (2019). Ev Tipi Set Üstü Gazlı Ocaklarda Maliyet ve Kalite İyileştirme Amaçlı Bir Değer Mühendisliği Uygulaması (Vol. 1). Vol. 1. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi.
MLA
KOPYALA
Aybegüm NUMANOĞLU,Orhan ERDEN. Ev Tipi Set Üstü Gazlı Ocaklarda Maliyet ve Kalite İyileştirme Amaçlı Bir Değer Mühendisliği Uygulaması. no. 87–98, Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2019.