Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Konya İli Ilgın İlçesindeki Katı Atık Depolama Noktalarının Haritalandırılması

Yazarlar: Ahmet TANRIVERDİ, Neslişah ULUTAŞ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 66 - 86

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Katı atık depo alanı,Arcgis,CBS,Uzaktan Algılama

Özet: Günümüzde coğrafi bilgi teknolojileri, yaşadığımız çağın da etkisiyle her alanda kendini göstermektedir. CBS ve Uzaktan Algılama sistemleri ile günlük hayatımızı kolaylaştıracak veönemlisi düzene sokacak önemli parametreler kontrol altına alınabilmektedir. Bu sistemler sayesinde okul, hastane, alışveriş merkezleri vb. her türlü faaliyet alanı insanların rahatlıkla ve kolayca ulaşabileceği alanlarda hizmet verecek şekilde konumlandırılmaktadır. Yerel yönetimler, özel şirketler ve farklı bilim dallarında akademisyenler CBS ve Uzaktan Algılama (UA) kullanarak geliştirilen yöntemler ile oldukça detaylı çalışmalar gerçekleştirebilmektedir. Bu çalışmada geniş bir alanda katı atık depolama alanı olmaya uygun yerlerin tespiti, bunların hacminin ve dolayısı ile depolama kapasitesinin belirlenmesi ve belirlenen uygun yerlerin haritalandırılması hedeflenmiştir. CBS ortamında çoklu kriter metodu kullanılarak hazırlanan 11 veri katmanı Ağırlıklı Doğrusal Kombinasyon yöntemiyle analiz yapılmıştır. Analizlerin sonuçlarına dayalı olarak alternatif katı atık depolama alanları veuygun yer seçimi yapılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Konya İli Ilgın İlçesindeki Katı Atık Depolama Noktalarının Haritalandırılması}, volume={1}, number={66–86}, publisher={Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, author={Ahmet TANRIVERDİ,Neslişah ULUTAŞ}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Ahmet TANRIVERDİ,Neslişah ULUTAŞ. (2019). Konya İli Ilgın İlçesindeki Katı Atık Depolama Noktalarının Haritalandırılması (Vol. 1). Vol. 1. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ahmet TANRIVERDİ,Neslişah ULUTAŞ. Konya İli Ilgın İlçesindeki Katı Atık Depolama Noktalarının Haritalandırılması. no. 66–86, Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2019.