Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

MapInfo Yazılımı ile Tematik Haritaların Üretilmesi, Konya İli Örneği

Yazarlar: Neslişah ULUTAŞ, Ahmet TANRIVERDİ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 49 - 65

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:MapInfo,GoogleEarth,CBS

Özet: Günümüzde her an her yerde ve her şekilde kullanım alanına sahip olan CBS programları ile sıkça karşılaşmaktayız. CBS, dünya üzerindeki coğrafi verileri toplayan, depolayan, kontrol eden, kaynaştıran, istenilen amaç doğrultusunda kullanan, çözümleyen ve gösteren bir sistemdir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) insan, yer ve mekânla ilgili coğrafi verilerin yeryüzündeki gerçek referansları ile birlikte bir veri tabanında toplanması, bunlar üzerinde amaca göre çeşitli analizlerin yapılması ve sonuçların harita, tablo ve grafikler şeklinde gösterilmesi için tasarlanmış olan bir bilgisayar sistemidir. MapInfo, Google Earth programlarının kullanması ile birlikte bu çalışmada Konya iline ait tematik haritalar hazırlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumundan alınan verilerin birleştirilmesi ve yorumlanması sonucu Konya ili ve ilçelerine ait eğitim durumu, evlenme, boşanma ve doğum sayılarının ifade edildiği haritalar ve analizler elde edilmiştir. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={MapInfo Yazılımı ile Tematik Haritaların Üretilmesi, Konya İli Örneği}, volume={1}, number={49–65}, publisher={Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, author={Neslişah ULUTAŞ,Ahmet TANRIVERDİ}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Neslişah ULUTAŞ,Ahmet TANRIVERDİ. (2019). MapInfo Yazılımı ile Tematik Haritaların Üretilmesi, Konya İli Örneği (Vol. 1). Vol. 1. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi.
MLA
KOPYALA
Neslişah ULUTAŞ,Ahmet TANRIVERDİ. MapInfo Yazılımı Ile Tematik Haritaların Üretilmesi, Konya İli Örneği. no. 49–65, Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2019.