Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Gürültü Kirliliğinde Stratejik ile Lokal Konumsal Verilerin Power Testi ile Analizi, Elazığ İli İzzetpaşa Örneği

Yazarlar: Selim TAŞKAYA, Faik Ahmet SESLİ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 1 - 13

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Gürültü,Anket,Power Analizi,Elazığ,İzzetpaşa

Özet: Gürültü, tüm diğer çevresel kirlilikler gibi ciddiye alınması gereken, gerekli tedbirlerin alınmasını ve kontrol edilmeyi gerektiren bir unsurdur. Gerek iç gerekse dış mekanlarda gürültü oluşturan birçok kaynak mevcuttur. Gürültünün kontrol edilmemesi durumunda günlük hayatımızın her alanında karşılaşacağımız ve sürekli rahatsızlık verecek bir etken haline gelir. Bu da uzun ya da kısa vadede sürekli veya anlık birçok sağlık sorunu meydana getirir. Gürültünün kontrol edilmesi aşamasında gürültü haritalarının rolü büyüktür. Gürültü haritalarının oluşturulması, seçilen bölgede gürültü düzeylerinin belirlenmesini, izin verilebilir değerlerin aşılıp aşılmadığının gözlenmesini, eğer limit değerler aşılıyorsa ne kadarlık bir nüfusun bu yüksek değerlere maruz kaldığını, ne kadarlık bir azalım sağlanması gerektiğini ve bu azalımı sağlayacak önlemlerin neler olabileceğini değerlendirme imkanı verir. 2015 ve 2016 yıllarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yapılan gürültü ölçümleri ile Elazığ İlinin hangi gürültü kaynaklarından ne kadar etkilendiği belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada ise TÜBİTAK MAM tarafından gerçekleştirilen çalışmanın gerçek sonuçlarının yanı sıra, şehir insanının gürültü kaynaklarının hangisinden daha çok etkilendiği düşüncesi araştırılmaya çalışılmıştır. Nüfusun günün her saatinde yoğun olduğu Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Şehit İlhanlar Caddesi, Hükümet Konağı, Öğretmen evi Önü ve İzzetpaşa Meydanı alanlarında, 57 günlük bir çalışma ile 1723 kişiye gün içinde hangi zaman dilimlerinde, hangi gürültü kaynaklarından etkilendiklerine ilişkin bir anket yapılmıştır. Anket çalışma alanı nüfus sayısı 12400 yaklaşık kabul edilmiştir. Power analizi ile %95 güven ve %5 kabul edilebilir hata ile çalışma alanında yaşayan nüfusa göre örneklem sayıları belirlenmiş ve test güven ve güç oranlarına göre, anket sonucu ile etkilenen nüfus sayısında minimum bulunması gereken kişi sayıları tespit edilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Gürültü Kirliliğinde Stratejik ile Lokal Konumsal Verilerin Power Testi ile Analizi, Elazığ İli İzzetpaşa Örneği}, volume={1}, number={1–13}, publisher={Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, author={Selim TAŞKAYA,Faik Ahmet SESLİ}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Selim TAŞKAYA,Faik Ahmet SESLİ. (2019). Gürültü Kirliliğinde Stratejik ile Lokal Konumsal Verilerin Power Testi ile Analizi, Elazığ İli İzzetpaşa Örneği (Vol. 1). Vol. 1. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi.
MLA
KOPYALA
Selim TAŞKAYA,Faik Ahmet SESLİ. Gürültü Kirliliğinde Stratejik Ile Lokal Konumsal Verilerin Power Testi Ile Analizi, Elazığ İli İzzetpaşa Örneği. no. 1–13, Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2019.