İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi

SAFEVİ HÜKÜMDARI ŞAH I. ABBAS’IN OSMANLI DEVLETİ’NİN HİNDİSTAN TİCARETİNDEKİ ROLÜNÜ ENGELLEME FAALİYETLERİ

Yazarlar: Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ

Cilt 3 , Sayı 4 , 2020 , Sayfalar 94 - 116

Konular:Sosyal

Anahtar Kelimeler:Osmanlı Devleti,Safevi Devleti,Şah I. Abbas,Hindistan Ticareti

Özet: XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin topraklarından geçen Asya ticareti, üç ana güzergâhı takip ederek Avrupa’ya yayılmıştır. Bu ana yollardan birincisi Orta Asya, İran, Hazar’ın kuzeyi, Kafkasya, Karadeniz ve Balkanları; ikincisi İran, Suriye ve Anadolu’yu; üçüncüsü ise Hint Denizi, Basra Körfezi, Suriye veya Kızıldeniz üzerinden İskenderiye yolunu takip etmiştir. Bu üç ana güzergâhta gerçekleşen Osmanlı ile Hindistan ticaretine, iki ülke arası mesafeden dolayı, başta İran olmak üzere, Portekiz, İngiltere ve diğer Avrupa devletleri de yer yer müdahil olmuştur. Böylece Osmanlı ile Hindistan arasında akan ticaretin kıtalararası bir siyasî çekişmeyi de beraberinde getirdiği görülmüştür. Bu bağlamda, bu çalışmamızda esas itibariyle, Osmanlı ile Hindistan arasında gerçekleşen ticaretin önemi ve bu ticaret akışına İran’ın etkisi değerlendirilecektir. Özellikle de Safevî hükümdarlarından Şah I. Abbas döneminde (1587-1629) meydana gelen siyasi gelişmelerin Osmanlı ticaretine bıraktığı etkisi hususunda konuya açıklık getirilecektir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={SAFEVİ HÜKÜMDARI ŞAH I. ABBAS’IN OSMANLI DEVLETİ’NİN HİNDİSTAN TİCARETİNDEKİ ROLÜNÜ ENGELLEME FAALİYETLERİ}, volume={3}, number={94–116}, publisher={İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi}, author={Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ. (2020). SAFEVİ HÜKÜMDARI ŞAH I. ABBAS’IN OSMANLI DEVLETİ’NİN HİNDİSTAN TİCARETİNDEKİ ROLÜNÜ ENGELLEME FAALİYETLERİ (Vol. 3). Vol. 3. İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ. SAFEVİ HÜKÜMDARI ŞAH I. ABBAS’IN OSMANLI DEVLETİ’NİN HİNDİSTAN TİCARETİNDEKİ ROLÜNÜ ENGELLEME FAALİYETLERİ. no. 94–116, İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2020.