Acta Infologica

Acta Infologica

Ortak Seçmeli Derslerdeki Tercihlerin İstatistiksel Analizi ve Tespiti

Yazarlar: Mehmet Sait VURAL, Sibel KAPLAN

Cilt 4 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 35 - 55

Konular:Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Anahtar Kelimeler:OSD, Ders Seçim Tercihleri, İstatistiksel Analiz

Özet: Bu çalışmanın temel amacı, Mersin Üniversitesi öğrencilerinin Ortak Seçmeli Ders tercihlerinin belirlenmesi için istatistiksel veriler yardımıyla mantıklı çıkarımlar yapmak ve sistemi optimize etmektir. Ders tercihlerini etkileyen veriler dikkate alınarak müfredatta olası gelişmeler öngörülmektedir. Simülasyon sonuçları öğrencilerden alınan anketlerle test edilmiştir. Veri seti ile yapılan istatistiksel analizler sonucunda, müfredat için belirlenen derslerin tercih yapıları fakülte ve bölümlere göre belirlenmektedir. Belirlenen verilerle yeni dönem müfredatı, derslerin seçilip seçilmemesine bağlı olarak tekrar güncellenerek gereksiz derslerin eklenmesi önlenecektir. Ders ekleme yöntemi ile seçilen dersler tekrar müfredata konulacak ancak seçilmemiş dersler müfredattan kaldırılacaktır. Sonuç olarak, bu çalışmanınönemli direği müfredatın güncellenmesidir. Bu güncelleme ileçok tercih edilen derslerin listelenmesi ve danışman öngörü sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. İstatistiksel analizlere göre, her fakültenin tercihleri birbirinden farklı olsa da, genel olarak seçilen derslerde benzerlikler bulunmaktadır. Test sonuçlarına göre müfredata, % 55’inin tekrar ilave edilmesi, % 23’ünün kaldırılması ve kalan % 22’sinin yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Ortak Seçmeli Derslerdeki Tercihlerin İstatistiksel Analizi ve Tespiti}, volume={4}, number={35–55}, publisher={Acta Infologica}, author={Mehmet Sait VURAL,Sibel KAPLAN}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Mehmet Sait VURAL,Sibel KAPLAN. (2020). Ortak Seçmeli Derslerdeki Tercihlerin İstatistiksel Analizi ve Tespiti (Vol. 4). Vol. 4. Acta Infologica.
MLA
KOPYALA
Mehmet Sait VURAL,Sibel KAPLAN. Ortak Seçmeli Derslerdeki Tercihlerin İstatistiksel Analizi ve Tespiti. no. 35–55, Acta Infologica, 2020.