Acta Infologica

Acta Infologica

Determining the Cryptography Algorithm and Model for Mobile Payment Systems

Yazarlar: Öznur ŞENGEL, Muhammed Ali AYDIN, Ahmet SERTBAŞ

Cilt 4 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 21 - 33

Konular:Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Anahtar Kelimeler:Mobil ödeme sistemi, şifreleme algoritması, şifreleme modeli

Özet: Mobil ödeme sistemi son zamanlardayeni vepopüler teknoloji olmaktadır. Mobil ödeme sistemi kredi kartı bilgileri olmaksızın hızlı ve güvenli ödeme kanalı sağlayan bir uygulamadır. Tüm ödemeler ya tanımlı olan operatör hattının faturasından ya da telefondaki uygulama hesabından yapılabilmektedir. Her uygulamanın farklı gereksinimleri vardır. Mobil ödeme sistemlerinin ana gereksinimleri fonksiyonellik, güvenlik ve hızdır. Mobile ödeme sistemlerinde ödeme esnasındaönemlisi hız etkenidir. Eğer güvenlik uygulamadaaz zaman tüketimini sağlamıyorsa bu sistem tercih edilmemektedir. Bu yüzden mobil ödeme uygulamalarınauygun modeli ve algoritmayı belirlemek için bu çalışmada şifreleme algoritmalarının zaman tüketimini kontrol ettik. Bu çalışmada mobil ödeme sistemleri içinuygun şifreleme modeli ve algoritmayı bulmaya çalışmaktayız. En çok bilinen asimetrik anahtarlı şifreleme olan Rivest-SahmirAdleman ileçok bilinen simetrik algoritmaları olan Veri Şifreleme Standardı, Üçlü Veri Şifreleme Standardı, Geliştirilmiş Şifreleme Standardını şifreleme ve deşifreleme işlemleri esnasında tükettikleri zamanlara göre karşılaştırdık. Çalışmanın sonucu olarak Geliştirilmiş Şifreleme Standardı diğer algoritmalardan yaklaşık olarak üç kat daha hızlı olduğu gözlenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Determining the Cryptography Algorithm and Model for Mobile Payment Systems}, volume={4}, number={21–33}, publisher={Acta Infologica}, author={Öznur ŞENGEL,Muhammed Ali AYDIN,Ahmet SERTBAŞ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Öznur ŞENGEL,Muhammed Ali AYDIN,Ahmet SERTBAŞ. (2020). Determining the Cryptography Algorithm and Model for Mobile Payment Systems (Vol. 4). Vol. 4. Acta Infologica.
MLA
KOPYALA
Öznur ŞENGEL,Muhammed Ali AYDIN,Ahmet SERTBAŞ. Determining the Cryptography Algorithm and Model for Mobile Payment Systems. no. 21–33, Acta Infologica, 2020.