Acta Infologica

Acta Infologica

Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegre Etmek İstedikleri Teknolojilere İlişkin Görüşleri

Yazarlar: Ümmühan AVCI, Ayşe KULA, Tülin HAŞLAMAN

Cilt 3 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 13 - 21

Konular:Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri, Mühendislik, Ortak Disiplinler

Anahtar Kelimeler:Teknoloji entegrasyonu, yeni teknolojiler, gelişteknolojiler, öğretmenler

Özet: Günümüzde teknolojinin derslere entegrasyonu, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen yönleriyle eğitim sürecinde önemli yer tutmaktadır. Teknolojinin sürekli değişiyor olması, ortaya çıkan yeni teknolojilerin de entegrasyon sürecine dahil edilmesini beraberinde getirmektedir. Bu noktada teknolojiyi derslerine entegre edecek öğretmenlerin görüşleri önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada teknoloji entegrasyonu sürecinde önemli rolü olan öğretmenlerin görüşleri, kullandıkları ve kullanmak istedikleri teknolojiler yönüyle incelenmiştir. 1680 öğretmenin katıldığı bu araştırmada öğretmenlerin görüşleri içerik analizi aracılığıyla incelenmiştir. Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu sürecinde kullandıkları ve kullanmak istedikleri teknolojiler sosyal medya uygulamaları, dijital oyunlar, kodlama, web 2.0 araçları, web uygulamaları, çevrimiçi eğitim platformları, projeler, araç ve gereçler ile gelişmekte olan teknolojiler temaları altında toplanmıştır. Bu çalışma ile kullanılan ve gelecekte kullanılması düşünülen teknolojiler bağlamında entegrasyon sürecinde nasıl bir değişim yaşanabileceğine ilişin öngörü ve önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegre Etmek İstedikleri Teknolojilere İlişkin Görüşleri}, volume={3}, number={13–21}, publisher={Acta Infologica}, author={Ümmühan AVCI,Ayşe KULA,Tülin HAŞLAMAN}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Ümmühan AVCI,Ayşe KULA,Tülin HAŞLAMAN. (2019). Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegre Etmek İstedikleri Teknolojilere İlişkin Görüşleri (Vol. 3). Vol. 3. Acta Infologica.
MLA
KOPYALA
Ümmühan AVCI,Ayşe KULA,Tülin HAŞLAMAN. Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegre Etmek İstedikleri Teknolojilere İlişkin Görüşleri. no. 13–21, Acta Infologica, 2019.