Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Sanat Eğitimi Sürecine Katkıları Bağlamında Bir İnceleme (Leo Lionni Örneği)

Yazarlar: Arzu ATILGAN

Cilt 4 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 80 - 111

Konular:Sosyal

DOI:10.47935/ceded.902763

Anahtar Kelimeler:Çocuk edebiyatı, sanat eğitimi, leo lionni

Özet: Çocuk edebiyatı yapıtları; okul öncesi dönemden başlayarak çocukla tanıştırılması gereken, çocuğun görsel algılarını devindirebilen sanatsal uyaranlardır. Bu yapıtlar çocuğa düşsel ve sanatsal bir dünyanın kapılarını açabilmektedir. Çocuk edebiyatı yapıtları çocuğu sanat eğitimi bağlamında da destekleyebilecek çok boyutlu uyaranlardır. Yapıttaki resimlerle tanışan çocuk belleğinde uyaranları soyutlaştırabilir, yaşama ilişkin iletileri yazınsal metinler ve resmin gücü yoluyla belleğinde anlamlandırabilir. Bu çalışmanın amacı; resimli çocuk edebiyatı yapıtlarını çocuğun sanat eğitimine katkıları bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Leo Lionni’nin “Yoğun Bir Yıl”, “Frederick”, “Yüzyüz”, “Pezzettino”, “Dünyanın En Büyük Evi”, “Yeşil Kuyruklu Fare”, “Alexander ve Oyuncak Fare” adlı yapıtları Prof. Dr. Sedat Sever’in çocuk edebiyatı yapıtlarını inceleme ölçütleriyle incelenmiştir. Veriler; yapıtların çocuğun sanat eğitimine katkısı bağlamında değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler “betimsel çözümleme” yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda incelenen yapıtlardaki resimlerin estetik özellikler taşıdığı ve çocukta resim yapma isteği uyandırabilecek bir yapıda olduğuna ilişkin veriler elde edilmiştir. Yapıttaki görsel uyaranların ve kurgulanan yazınsal metinlerin çocuğu sanat eğitimi sürecinde destekleyebilecek bir nitelikte olduğu düşünülmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Sanat Eğitimi Sürecine Katkıları Bağlamında Bir İnceleme (Leo Lionni Örneği)}, volume={4}, number={80–111}, publisher={Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, author={Arzu ATILGAN}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Arzu ATILGAN. (2021). Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Sanat Eğitimi Sürecine Katkıları Bağlamında Bir İnceleme (Leo Lionni Örneği) (Vol. 4). Vol. 4. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Arzu ATILGAN. Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Sanat Eğitimi Sürecine Katkıları Bağlamında Bir İnceleme (Leo Lionni Örneği). no. 80–111, Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2021.