Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Eğitimci-Yazar Kâzım Nâmi Duru’nun “Çocuk Bahçesi Rehberi” ve “Mekteplerde Ahlak Nasıl Telkin Edilmeli” Eserlerinde Eğitim Anlayışı ve Değer Aktarımı

Yazarlar: Kemal EROL, Emin Emrullah EROL

Cilt 4 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 41 - 61

Konular:Sosyal

DOI:10.47935/ceded.907096

Anahtar Kelimeler:Kazım Nami Duru, Çocuk edebiyatı, Değer eğitimi, Çocuk BahçesiRehberi, Mekteplerde Ahlak Nasıl Telkin Edilmeli

Özet: Kâzım Nâmi Duru (1876-1967), II. Meşrutiyet dönemi eğitim camiasının önemli aydınlarındandır. Batı eğitim sistemi hakkında edindiği bilgilerle Türk eğitim sistemini inşa etme çabasıyla tanınır. Bu alanda pek çok eser ortaya koyan yazar için okul açmak, öğretmen yetiştirmek, eğitimcilere alanlarıyla ilgili rehber kitaplar hazırlamak meslekî amaçtır. Yazdığı 40’a yakın eser arasında 21’i doğrudan “eğitim”le ilgilidir. Pedagojik ilkelere dayanan eğitim projesini okul öncesi eğitim programına uyarlamaya çalışmıştır. Bireyde çağdaş, evrensel ve öze dönük bağlamlarda müspet davranışlar geliştirmeyi amaç edinen eğitim olgusu; insanın geleceğe hazırlanmasını temin eder. Eğitim, insanın ait olduğu toplumsal ortama uyum sağlamasını, gelecekle ilgili tasarılarda bulunabilmesini ve kendi ihtiyaçlarını karşılamayı denerken muhtemel güçlüklerle mücadele etmeyi öğrenmesini sağlar. Kâzım Nâmi Duru’nun pek çok eseri, okul öncesi eğitime dönüktür. Bunlardan bilhassa Çocuk Bahçesi Rehberi adlı kılavuz kitabı, “yapılandırmacı eğitim” anlayışı kapsamında “eğitimde drama” uygulamalarının ilk örneklerini sergilemiş olması bakımından önemlidir. Bu çalışmada amacımız, öğretmen – yazar Kâzım Nâmi Duru’nun II. Meşrutiyet Dönemi çocuk edebiyatı içindeki yerini tespit etmek, Çocuk Bahçesi Rehberi ile Mekteplerde Ahlak Nasıl Telkin Edilmeli adlı eserlerinde eğitim ve ahlak anlayışını belirlemek, çocuk eğitimi ve değer aktarımı açısından ortaya koyduğu teklif ve tekniklere dikkati çekmektir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Eğitimci-Yazar Kâzım Nâmi Duru’nun “Çocuk Bahçesi Rehberi” ve “Mekteplerde Ahlak Nasıl Telkin Edilmeli” Eserlerinde Eğitim Anlayışı ve Değer Aktarımı}, volume={4}, number={41–61}, publisher={Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, author={Kemal EROL,Emin Emrullah EROL}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Kemal EROL,Emin Emrullah EROL. (2021). Eğitimci-Yazar Kâzım Nâmi Duru’nun “Çocuk Bahçesi Rehberi” ve “Mekteplerde Ahlak Nasıl Telkin Edilmeli” Eserlerinde Eğitim Anlayışı ve Değer Aktarımı (Vol. 4). Vol. 4. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Kemal EROL,Emin Emrullah EROL. Eğitimci-Yazar Kâzım Nâmi Duru’nun “Çocuk Bahçesi Rehberi” ve “Mekteplerde Ahlak Nasıl Telkin Edilmeli” Eserlerinde Eğitim Anlayışı ve Değer Aktarımı. no. 41–61, Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2021.