Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Uygulaması Olarak LearningApps’ın Kullanımı

Yazarlar: Bilal Ferhat KARADAĞ, Soner GARİP

Cilt 4 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 21 - 40

Konular:Sosyal

DOI:10.47935/ceded.897374

Anahtar Kelimeler:LearningApps, pekiştirme çalışması, web 2.0

Özet: Eğitimde yeni arayışlar her zaman var olmuş ve sık sık farklı yöntem ve teknik arayışına gidilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle eğitim de bu alana doğru kaymış ve çeşitli Web 2.0 araçlarına öğretim ortamlarında başvurulmuştur. LearningApps da bu araçlardan bir tanesidir. Çalışmanın amacı, Türkçe derslerindeki pekiştirme çalışmalarında LearninApps’ın kullanımını öğrenci görüşleriyle değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde fenomenolojik desenle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu tek şubeli bir ortaokulun altıncı sınıfında öğrenim gören on beş öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analiziyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, öğrencilerin LearningApps’ı çok beğendikleri, eğlenceli, iç açıcı olduğu ve bireysel değerlendirmeye fırsat tanıdığını belirttikleri ve gelecek derslerde de pekiştirme çalışmalarında bu uygulamanın kullanılabileceğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Sonuç kısmında Türkçe derslerinde eğlenceli ve öğretici bir ortam için LearningApps uygulamasından faydalanılabileceği, pekiştirme çalışmalarında tekrar ve bireysel değerlendirme için bu uygulamaya başvurulabileceği ve alıştırma kâğıtlarına alternatif olarak bünyesindeki etkinlikler yoluyla LearningApps’tan istifade edilebileceği gibi önerilerde bulunulmuştur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Uygulaması Olarak LearningApps’ın Kullanımı}, volume={4}, number={21–40}, publisher={Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, author={Bilal Ferhat KARADAĞ,Soner GARİP}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Bilal Ferhat KARADAĞ,Soner GARİP. (2021). Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Uygulaması Olarak LearningApps’ın Kullanımı (Vol. 4). Vol. 4. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Bilal Ferhat KARADAĞ,Soner GARİP. Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Uygulaması Olarak LearningApps’ın Kullanımı. no. 21–40, Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2021.